Új Élet: Bonyhád - Egy elpusztított zsidó közösség

2009. március 15. - Új Élet (Schweitzer József)


A Dél-Dunántúl, közelebbről Tolna megye közbecsült, híres ortodox gyülekezetei voltak Paks, Hőgyész, Gyönk és Bonyhád. Ez utóbbiról alkotott gazdag képanyaggal díszített, alapos tartalmú, pontos névsorokkal kiegészített monográfiát Blau László. Muve eredetileg mostani lakóhelyén, az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg, "Bonyhád, A Destroyed Community" címmel.

A magyar fordítás a közelmúltban látott napvilágot, Ágoston Zoltánné és részben Chlebovics Kornél munkájaként. A gyönyörű kiállítás a kecskeméti AS - Nyomda Kft.-t dicséri. A megjelenés és a bemutatás körüli bonyhádi feladatokat Illés Éva tanárnő végezte, odaadóan. Blau László kötetének érdemét hitelesíti Braham professzor előszava, amelyben többek között hangsúlyozza a szerző elkötelezett munkálkodását könyve minél teljesebb hiteles megszerkesztése érdekében. Maga a mű két nagy részre oszlik: Bonyhád a holokauszt idején, valamint Bonyhád a második világháború után.

Az első korszakot megfelelő történeti és irodalmi források alapján, a második korszakot az előbbiek után már személyes tapasztalataira is alapozva írhatta meg az alkotó.

Először még mint kis gimnazista rövid látogatáson van Bonyhádon, másodszor, a felszabadulás után, már mint helyi lakos éli át 1956-ig a zsidó életet, amelynek mint akkori pécsi rabbi, némileg e sorok írója is személyes tanúja volt, s ekképpen tapasztalataiból, élményeiből is igazolhatja, hogy a korszaknak Blau László hű krónikása, míg az előző évek gondos feltárására a megfelelő források utalnak.

Amint azt Blau László művéből megállapíthatjuk, a felszabadulás után a maradék bonyhádi zsidóság (még a neológ gyülekezet is) hűséggel őrizte az elődök hagyományait, és a vallásos életet a lehető legteljesebb épségben és megalkuvások nélkül vitte tovább.

E sorok írójának személyes tapasztalata, hogy a bét hámidrás még a legnagyobb télidőben is megtelt reggel 1/2 7-7 órakor a reggeli imádkozások előtt talmudot tanuló báálé bátimmal, és ott a tanulásra és imádkozásra összegyűlőket a hideg időben felettébb jóleső tea fogadta.

A neológ hitközség tagjainak zöme is őrizte és gyakorolta a hagyományokra épült, vallásos törvényekre és előírásokra alapozott zsidó életet. Ennek a szigorúan konzervatív iránynak volt képviselője a kitűnő hebraista és talmudista neológ rabbi, Blum Béla is.

Blau László művének bemutatása ünnepélyes körülmények között történt, a bonyhádi közigazgatás, számos egyházi és világi intézmény vezetőinek és képviselőinek jelenlétében.

Ezek élén megjelent Potápi Árpád János polgármester, míg a könyvet - melyből a helyi iskolák tanulói olvastak fel részleteket - Kolta László, a városi gimnázium nyugalmazott igazgatója, a szerző egykori iskolatársa mutatta be.

Blau Lászlónak, Blau Sárának, valamint a Pécsett élő Vidor Györgynek (aki a magyar fordítás körül sokat fáradozott) a polgármester a Város Önkormányzata által adományozott Bonyhád Tiszteletbeli Polgára címet adta át ünnepélyes keretek között.

A kötet a Wesselényi utca 13. sz. alatti Makkabi Könyvesboltban, az illes.eva@t-online.hu e-mail címen, valamint a Síp utca 12.-ben

(valamint ezen linkre kattintva! - Soha többé Soá! Alapítvány) vásárolható meg.

Mindazoknak, akik a magyar zsidó történet, közelebbről a hitközségtörténet és a holokauszt tragédiája után érdeklődnek, a minél jobb megismerés érdekében Blau László művét melegen ajánljuk.

« Vissza a Könyvkiadáshoz

Soha többé Soá! Alapítvány - Blau László: Bonyhád, egy elpusztított zsidó
		közösség PayPal - The safer, easier way to pay online.