Könyvkiadás - Vásárlás

Blau László: Bonyhád - Egy elpusztított zsidó közösség


Blau László könyve: Bonyhád - Egy elpusztított zsidó közösség A könyv 1994-ben, a magyarországi holokauszt 50. évfordulójára jelent meg először az Egyesült Államokban, angol nyelven. A közelgő 65. évforduló kapcsán a megemlékezések világszerte végigvonulnak az éven. A könyv magyar nyelven történő, második kiadása jól beleillik az évforduló alkalmából megrendezett megemlékezések sorába; egy számszerűen kicsi, de ismert zsidó közösség, vagyis a bonyhádi magyar zsidóság történetét vizsgálja.

tovább » « vissza

A személyes visszaemlékezésekre, a történelmi dokumentumokra és a túlélőkkel folytatott beszélgetésekre épülő mű részletes képet ad a holokauszt előtt - a két világháború között - a bonyhádi zsidóság sokszínű, hagyományokat megtartó életéről. A szerző, Blau László visszatekintést ad Bonyhád korai történetére, bemutatja a zsidóság szellemi vezetőit, részletesen foglalkozik a háború utáni időszakkal, amikor az a kevés túlélő, aki visszatért Bonyhádra, megkísérelte az újrakezdést a sok megpróbáltatás után, és ebben, a kedvezőtlen körülmények miatt, kudarcra volt ítélve.

Részletesen kitér arra is, hogy a bonyhádi túlélők hol telepedtek le és miként találtak otthonra az 1956-os forradalom után. A könyv a holokauszt idején mártírhalált halt bonyhádi zsidók Yizkor-listájával fejeződik be.

Noha a szerző egy adott kisváros történetét dolgozza fel, feltárja azokat az eseményeket, amelyek a vidéki Magyarországon a zsidóság kiirtásához vezettek. Sir Martin Gilbert: "A History of the Twentieth Century" (A huszadik század történelme) című könyvének II. kötetében a magyar vidéki zsidóság tragédiáját Blau László jelen könyvéből vett idézettel festi le.
A bevezetést Randolph L. Braham, a New York-i Egyetem kiváló, érdemes politológia professzora írta.

A szerzőről

A könyv szerzője, Blau László Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a budapesti zsidó gimnáziumban végezte 1931 és 1939 között. 1934 szeptemberétől, két tanévet a bonyhádi gimnáziumban töltött. Tanulmányait a budapesti Zsidó Szervezet Szabadegyetemén folytatta 1940-41-ben. 1943-ban behívták munkaszolgálatra. Miután édesapját elvesztette, 1944 őszén politikai menedékjogot kért maga és édesanyja számára a budapesti Svájci Konzulátuson (Üvegház). Itt volt őrségben, amikor visszanyerte szabadságát 1945.január 18-án. 1945-ben visszament Bonyhádra. Ott kötött házasságot Kuttner Sárával, és ott éltek az 1956-os forradalomig. Az Egyesült Államokba emigráltak, New Yorkban telepedtek le. Blau László a 90-es évek elejét kutatásainak szentelte, hogy az utókor számára megörökítse a valaha virágzó, de mára gyakorlatilag teljesen elpusztított bonyhádi közösséget.


Új Élet: Bonyhád - Egy elpusztított zsidó közösség

2009. március 15. - Új Élet (Schweitzer József)


A Dél-Dunántúl, közelebbről Tolna megye közbecsült, híres ortodox gyülekezetei voltak Paks, Hőgyész, Gyönk és Bonyhád. Ez utóbbiról alkotott gazdag képanyaggal díszített, alapos tartalmú, pontos névsorokkal kiegészített monográfiát Blau László. Muve eredetileg mostani lakóhelyén, az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg, "Bonyhád, A Destroyed Community" címmel.

tovább » « vissza

A magyar fordítás a közelmúltban látott napvilágot, Ágoston Zoltánné és részben Chlebovics Kornél munkájaként. A gyönyörű kiállítás a kecskeméti AS - Nyomda Kft.-t dicséri. A megjelenés és a bemutatás körüli bonyhádi feladatokat Illés Éva tanárnő végezte, odaadóan. Blau László kötetének érdemét hitelesíti Braham professzor előszava, amelyben többek között hangsúlyozza a szerző elkötelezett munkálkodását könyve minél teljesebb hiteles megszerkesztése érdekében. Maga a mű két nagy részre oszlik: Bonyhád a holokauszt idején, valamint Bonyhád a második világháború után.

Az első korszakot megfelelő történeti és irodalmi források alapján, a második korszakot az előbbiek után már személyes tapasztalataira is alapozva írhatta meg az alkotó.

Először még mint kis gimnazista rövid látogatáson van Bonyhádon, másodszor, a felszabadulás után, már mint helyi lakos éli át 1956-ig a zsidó életet, amelynek mint akkori pécsi rabbi, némileg e sorok írója is személyes tanúja volt, s ekképpen tapasztalataiból, élményeiből is igazolhatja, hogy a korszaknak Blau László hű krónikása, míg az előző évek gondos feltárására a megfelelő források utalnak.

Amint azt Blau László művéből megállapíthatjuk, a felszabadulás után a maradék bonyhádi zsidóság (még a neológ gyülekezet is) hűséggel őrizte az elődök hagyományait, és a vallásos életet a lehető legteljesebb épségben és megalkuvások nélkül vitte tovább.

E sorok írójának személyes tapasztalata, hogy a bét hámidrás még a legnagyobb télidőben is megtelt reggel 1/2 7-7 órakor a reggeli imádkozások előtt talmudot tanuló báálé bátimmal, és ott a tanulásra és imádkozásra összegyűlőket a hideg időben felettébb jóleső tea fogadta.

A neológ hitközség tagjainak zöme is őrizte és gyakorolta a hagyományokra épült, vallásos törvényekre és előírásokra alapozott zsidó életet. Ennek a szigorúan konzervatív iránynak volt képviselője a kitűnő hebraista és talmudista neológ rabbi, Blum Béla is.

Blau László művének bemutatása ünnepélyes körülmények között történt, a bonyhádi közigazgatás, számos egyházi és világi intézmény vezetőinek és képviselőinek jelenlétében.

Ezek élén megjelent Potápi Árpád János polgármester, míg a könyvet - melyből a helyi iskolák tanulói olvastak fel részleteket - Kolta László, a városi gimnázium nyugalmazott igazgatója, a szerző egykori iskolatársa mutatta be.

Blau Lászlónak, Blau Sárának, valamint a Pécsett élő Vidor Györgynek (aki a magyar fordítás körül sokat fáradozott) a polgármester a Város Önkormányzata által adományozott Bonyhád Tiszteletbeli Polgára címet adta át ünnepélyes keretek között.

A kötet a Wesselényi utca 13. sz. alatti Makkabi Könyvesboltban, az illes.eva@t-online.hu e-mail címen, valamint a Síp utca 12.-ben

(valamint ezen oldalon, lásd lejjebb! - Soha többé Soá! Alapítvány) vásárolható meg.

Mindazoknak, akik a magyar zsidó történet, közelebbről a hitközségtörténet és a holokauszt tragédiája után érdeklődnek, a minél jobb megismerés érdekében Blau László művét melegen ajánljuk.


Blau László utazása

2009. január 30. - Népszabadság (Donáth Mirjam)


Amikor Blau László délelőttönként vásárolni megy, meg se fordul a fejében, hogy nem otthon van. Abból a házból lép az utcára, amelyben majd ötven éve lakik, és amelyben gyermekeit, Editet és Bélát felnevelte. Az utcán ismerősökbe botlik, kedélyesen elbeszélget, majd amikor a bolti eladótól angolul kéri az árut, az mosolyogva félbeszakítja - magyarul. A 87 éves, vékony testalkatú, életerős Blau 51 éve érkezett családjával Brooklynba, hogy másodszor is újrakezdje életét.

tovább » « vissza

- Ha a Boro parkban kinyitom a számat, rögtön rávágják: na, megint egy ungarish. Itt rengeteg magyar van - meséli Blau a világ második legnagyobb ortodox zsidó közösségének otthonáról, ahol az akcentus megkönnyíti a beilleszkedést. A helyiek szerint itt képtelenség megtanulni angolul. Úton-útfélen lengyel, orosz, magyar vagy jiddis szót hallani.

Blau Lászlóval találkozni olyan, mintha a múlt század elejére utaztunk volna viszsza. Korát meghazudtoló fürgeséggel megy a vendég elébe, és szívélyes szavakkal invitálja beljebb a szűk lépcsőházból. Nyakkendőt visel, de mondatai maguk is régimódi eleganciáról árulkodnak. Mintha nem fogott volna rajta a XXI. századi Amerika.

Az ebédlőasztalhoz ülve közli a hírt:

- Utazom.

Hová? Magyarországra. Mintha azt mondta volna: haza. Ha lenne még értelme a szónak.


Blau LászlóBudapesten született és nőtt fel. Édesapjának a Király utcában volt úri-női divatüzlete. Osztálytársai a jugoszláviai bányák munkaszolgálatosaiként lelték halálukat. Blau behívóját rossz címre postázták. Ennyin múlik az élet. Huszonkét éves korában már képzett kötő volt, mert a zsidó törvények miatt nem tanulhatott tovább. Végül textilgyári munkásként dolgozott a háború végéig.

Szerencsés, sőt boldog volt Budapesten, de mégsem a főváros ejtette rabul a szívét, hanem az alig nyolcezer lelket számláló Tolna megyei kisváros, édesapja szülővárosa: Bonyhád.

Bonyhádról 1200 embert hurcoltak koncentrációs táborba 1944-ben, közöttük Blau feleségének, Sárának a családját. Sára és két testvére a többi 170 túlélővel tért vissza. Bonyhádon kezdték a semmiből közös életüket, ahová Blau, akinek édesapja veszett oda, özvegy édesanyjával a háború után költözött. 1956-ban hagyták el végleg az országot.

- Én vagyok a bonyhádi, és ő van oda érte - mondja Sára, akiben a kisváros szörnyű emlékeket idéz fel. 1989-ben látogattak el újra oda. Nem hittek a szemüknek: a valaha virágzó zsidó kultúráról két bedeszkázott ablakú, bútorraktárrá silányított, romos zsinagóga tanúskodott.

- Hagyományainknak már nyomát sem leltem - mondja Blau.

Akkor határozta el, hogy Bonyhád krónikásává válik. Brooklynba visszatérve gyűjteni kezdte hozzátartozói és más, Bonyhádról New Yorkba emigrált családok visszaemlékezéseit. Öt évig dolgozott a Bonyhád, Egy elpusztított zsidó közösség című könyvén, amelyet New Yorkban több mint ezer példányban adtak el. Másfél évtizeddel később Bonyhád is jelentkezett: kiadnák a könyvet magyarul.

Megcsörren a telefon. Dr. Vidor György, pécsi ügyvéd jelentkezik. Blau sietve vált szót legjobb barátjával. A tengerentúli hívás drága, de fontos: a kézirat utolsó javításait kell végigbeszélniük.


Blau és Vidor 1956-ban, egy decemberi reggelen intett búcsút egymásnak. Blau családja kölcsön-teherautóval igyekezett kimenekülni az országból. Váratlanul rendőr intette le a teherautót, amelynek a hátuljában Blauék megbújtak: elvinnék-e őt a következő faluig. A rendőr nem fogott gyanút, Vidor azonban, aki családjával a megbeszélt helyen várta a teherautót, észrevéve a rendőrt a kocsiban, hátralépett, és intett a sofőrnek, hogy hajtson tovább. Blau szeme könnybe lábad, miközben mesél.

- Azóta ők ott, mi pedig itt élünk.

Blau László ötven éve az Amerikai Egyesült Államok állampolgára. "Szeretett új hazánk"-nak emlegeti az országot, bár nem telik el nap, hogy meg ne emlékezne mindazokról, akiket Magyarországon hagyott. Hiányolhatna többet is. Az egyetemi végzettséget és a lehetőséget, hogy tanár vagy rádiós szerkesztő váljék belőle, hiszen erről álmodott mindig. Ehelyett kötőgyárban dolgozott hetente hat napon át, három műszakban.

- Alulról kellett kezdenem nekem is mindent - mondja Blau, aki a kezdeti útkeresés után harminc évig női divatáruval kereskedett.

Engem ismert mindenki. Kaptam a gyáraktól az anyagot, és eladtam nagykereskedőknek. Nem éppen tipikus szakma a neves budapesti zsidó gimnázium egykori diákjának.

Blaut Boro park-szerte kedves, előzékeny, halk szavú, de kiváló szónokként tartják számon. Ő, aki előszeretettel színezi gondolatait magyar verssorokkal vagy latin mondásokkal, csak legyint erre: - Poeta nascitur, orator fit. Költő születik, szónok keletkezik.

- Ezeket az embereket mindenüktől megfosztották, de a neveltetést nem lehet senkitől elvenni - mondja Simonne Hirschhorn, a helyi közösségi ház vezetője, ahol holokauszttúlélőknek szerveznek programokat. Hirschhorn csodálja Blaut, hogy mindannak dacára, amit megélt, nem keseredett meg.

- Blau László az a régimódi, lovagias, közép-európai úriember, aki félreáll az útból és kinyitja a másik előtt az ajtót. Biztos vagyok benne, hogy másfajta életre vágyott, és ki tudja, hogy ezzel a műveltséggel mire vihette volna?

De Blau boldog, mert gyermekeinek egyetemi oktatást biztosíthatott. - Nem csináltam amerikai karriert, de munkát mindig találtam, és sosem néztek le mint magyar menekültet - mondja.

Könyvének friss kéziratát a kezében tartva az idős ember szeme ismét könnyes lesz. Arról a dadogó kisfiúról mesél, aki az évek során mégis megtanult szavalni, és most könyvének bemutatására készül Bonyhád népe előtt.

- Nagy érzés, hogy lefordították a könyvet az anyanyelvemre - mondja, és hite, amellyel a mindennapjait éli, váratlanul érthetővé válik. A bonyhádi történelemtanárok mostantól Blau László könyvéből is taníthatják a vészkorszakot.


Megrendelőlap

Név/Cégnév: *
Ország: *
Irányítószám: *
Település: *
Cím: *
E-mail cím: *
A számla címzettje egyezik a szállítási címmel
A számla címzettje NEM egyezik a szállítási címmel
Könyv nyelve: *
Példányszám: * db
Postázási mód: * Normál küldemény
Elsőbbségi küldemény
Bruttó ár: 3500 Ft ($ , )
Fizetés módja: Átutalás
Utánvétel (csak belföldön)
PayPal
Kezelési és szállítási költség: Ft ($ , )
Végösszeg: ($ , )
Ha Ön az "Utánvételt" választotta, 350 Ft felárat számítunk fel!
Az euroban és dollárban megadott összegek tájékoztató jellegűek, az elszámolás és fizetés valutaneme: HUF

Vásárlói tájékoztató

1%


Kérjük ajánlja fel alapítványunk számára adója 1%-át
Adószám:

18868175-1-17


Soha többé Soá! Alapítvány - Blau László: Bonyhád, egy elpusztított zsidó
		közösség